Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

KSLS omstrukturerar organisationen
2019-05-10 08:53
Styrelsen har beslutat om en justering av nuvarande organisation till en organisation som står bättre rustad inför en flytt till ett nytt badhus som vi alla hoppas står klart 2021/2022.
Justeringen innebär att KSLS kommer rekrytera en Klubbchef (annons kommer publiceras inom kort) som ansvarar för det administrativa arbetet samt även har det fulla personal och budgetansvaret. Som en följd av denna centralisering av administration kommer de som är i den verksamhetsnära delen i större utsträckning kunna fokusera på detta arbete.
Styrelsens ambition är att organisationen börjar gälla under hösten för att därigenom ges möjlighet att trimma in sig till den dag det nya badhuset står klart. 
Vi förstår att detta kan generera en del frågor och det går bra att adressera dessa frågor till ordförande Emma Malm, ordforande@ksls.se. 
 
Sponsorer