Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kristianstads SLS

Dragning 1, 2 Vattenlotten 2019/2020
Dragninslista 1 Vattenlotten 2019/2020
Dragningslista Vattenlotten 2018/2019
KSLS Vattenlotten
Vattenlotten finns nu till försäljning. Du köper den på kansliet och vid våra arrangemang. 
Lotten kostar 80 kr.

Bakgrund
2016 startade KSLS ett arbete där man letade efter nya sätt att stärka barn och ungdomars vardag via idrott. Som i alla
föreningar försöker man ständigt utveckla sig och hitta nya vägar för att verksamheten skall finnas och stötta behov
ute i vårt samhälle. Ett av initiativen, för att bidrar till fortsatt växt i Kristianstads idrottsverksamhet för barn &
ungdomar inom simning, blev Vattenlotten. Redan 2017 blev arbetet en verklighet tack vare insats från lokala företag och ett ideellt föräldraengagemang.
Syfte
Vattenlottens syfte är att med hjälp från företag i Kristianstad med omnejd och försäljningen av lotterna hitta en nytt
stöd som bidra till barn och ungdomars utveckling via simidrotten.
Bidraget skall verka för att barn skall hitta en trygg miljö även utanför hem och skola.
Kristianstads sim‐ och livräddningssällskap skall genom denna hjälpa barn i verksamheten till ett socialt sammanhang
där man som individ är i fokus.
Stödet skall sörja för att stärka en miljön där barn kan hitta vänner utanför sitt närområde, en miljö där individens
bakgrund, ålder och kön inte utgör någon roll.
Ett bidrag till kunskap och förståelse av individens möte med framgång som motgång, likaså en personlig utveckling
kring att jobba med delmål och målsättningar
Lotteriet
Vattenlotten löper i ett år, mellan september till september med 16 vinster under 4 dragningar.
Vinsterna har värde från 700‐5500kr och delas ut 4st vid vart tillfälle. (se vinstplan nedan)
Första dragningen sker redan i december varje år. Lotten varar hela perioden och inkluderas i alla 4 dragningarna
oavsett tidigare vinst. Lotteriet är uppbyggt med förutsättningar att vi till mans har en vardag med uppmärksamhet på flera håll. Som lottköpare behöver man därför inte vara på plats vid dragningen för att delta och vinna.
Vinnare kommer nämligen kontaktas personligen via uppgifter lämnade vid köptillfället. Lika så deklareras vinnaren offentligt på plats vid dragningen och via föreningens hemsida www.ksls.se. Viktigt är att den övre del av lotten som köparen behåller, ses som ett värdebevis. Detta bevis måste uppvisas för att möjliggöra uthämtande av vinst.

Dragning 1 December 2019 

1:a Cavalet Resväska Värde 1600kr

2:a LovelyLinen Produkt Värde 1000kr

3:e Mat&RO Familjepåse Värde 850kr

4:e Solhaga Presentkort Värde 700kr


Dragning 2 April 2020

1:a Ateljé Lyktan Lampa Värde 5500kr

2:a LovelyLinen Produkt Värde 1500kr

3:e Solhaga Presentkort Värde 1400kr

4:e Cavalet Resväska Värde 1200kr


Dragning 3 Juni 2020  

1:a LovelyLinen Produkt Värde 1500kr

2:a Mat&RO Familjepåse Värde 850kr

3:e Solhaga Presentkort Värde 700kr

4:e Solhaga Presentkort Värde 700kr


Dragning 4 September 2020

1:a Ateljé Lyktan Lampa Värde 2000kr

2:a Mat&RO Familjepåse Värde 850kr

3:e Tova Lyxbehandling Värde 700kr

4:e Solhaga Presentkort Värde 700kr

 

 
Sponsorer