Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kristianstads SLS

Välkommen till Kristianstads SLS

För att se era aktiviteter klicka på logga in uppe till höger.
En engångskod kommer att skickas till er registrerade e-post.

Vid frågor eller problem kontakta KSLS kansli på tel.

044-21 75 02 eller 073-53 35 295 alternativt e-post kansli@ksls.se.


Du följer väl KSLS på Facebook och Instagram?

Om inte, gå in och sök upp våra sidor och följ oss ännu bättre och ta del av vad som händer i vår förening.


Instagram: ksls.1928                                                            Facebook: KSLS


_____________________________________________________________________________________________


Sportlotteriet - Ny lättsåld och prisvärd lott med flera vinstchanser
2020-12-21 14:20

Bäste medlem i Kristianstads SLS!

 

Vi kommer nu att sälja en ny spännande lott för KSLS som heter SPORTLOTTEN.

 

Det är en mycket lättsåld och prisvärd lott som innehåller 3 fina ingredienser:

 

 • Dubbel skraplott – med fina vinstchanser där man kan vinna både bilar, resor och kontanter. De mindre vinsterna löser man enkelt in i matbutiker.
 • Fysiska rabattkuponger = Pengarna tillbaka direkt! – På baksidan finns fyra fantastiska rabatterbjudanden från några partners. På en enda kupong har man fått tillbaka pengarna på lotten.
 • Rabatthäfte i mobilen ingår – ta del av massor med fina rabattkuponger från företag, inte bara härifrån utan i hela Sverige!

 

Lottpriset är 50 kr/styck och vinst till föreningen är 25 kr/lott.

För varje såld lott får säljaren 5 poäng att använda som betalningsmedel för fakturor utställda av KSLS gällande mat på tävling, läger eller medlems- och träningsavgifter.

 

Lotterna är packade i kuvert om 10 styck – man kan hämta ett eller flera kuvert beroende på hur mycket man hoppas på att kunna sälja. Betalning sker vid uthämtande av kuvert via swish eller konto till klubben.


Uthämtning på kansliet - knacka på fönstret så kommer någon ut och överlämnar.

Måndag 21/12  klockan 16:45 - 18:30

Tisdag 22/12 klockan 11-14

Söndag 27/12 klockan 9-12  (vid Barbacka-förrådet)

 

Om man till äventyrs inte lyckas sälja alla uthämtade lotter så finns möjlighet till retur/återbetalning – senast 15 januari 2021.

 


När vi säljer lotten kan vi säga:

Hej! Vill du stödja Kristianstads SLS och köpa  vår skraplott? Den kostar bara 50 kr och du får med 4 rabattkuponger. På en enda kupong får du pengarna tillbaka!

 

  

Föreningens nya restriktioner gäller från och med den 22 december 2020
2020-12-20 19:41

Beslut med anledning av ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning

Föreningens nya restriktioner gäller från och med den 22 december 2020 och ersätter samtliga tidigare fattade beslut i ärendet.

 

Från och med den 22 december 2020 och intill vidare genomförs ingen av föreningens verksamheter i/på Tivolibadet och Rönnowsbadet, undantaget skol- och kansliverksamhet.

Från och med den 22 december 2020 och intill annat meddelas genomförs föreningens verksamhet enligt följande (alfabetisk ordning)[1]:


Ø  Livräddningsgruppen - erhåller landträningsprogram via chefstränare eller av denne utsedd. Samordnas via Roland Eriksson.

Ø  Lokal Idrottsutbildning, LIU, bedriver skolträningsverksamhet enligt respektive skolas närmare anvisning och regleras via vår chefstränare

Ø  Mastersim – erhåller landsträningsprogram via chefstränare eller av denne utsedd. Samordnas via Maria Norberg.

Ø  Morgonbadarna – inställs

Ø  Seniorsim – erhåller landträningsprogram via chefstränare eller av denne utsedd. Samordnas via Bengt Jönsson.

Ø  Simskola – ställs in. Ny termin börjar till våren.

Ø  Tävlings-/Tränings-/Teknikgrupper – erhåller närmare anvisning av respektive ansvarig ledare

Ø  Vattenpolo – uppehåll

Ø  Vuxenutbildningar – ställs in. Ny termin börjar till våren.


Styrelsens beslut är fattade utifrån bl.a. Regeringens ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning[2], Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer kring ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa[3] och Kristianstad kommuns beslut om stängning av bibliotek och idrottsanläggningar[4] men även baserat på Landshövdingen för Skåne län, Regiondirektörens som Smittskyddsläkaren för Skånes uppmaningar att vi alla ska vårt samhällsansvar.  

 

Styrelsen vill upprätthålla en god arbetsmiljö för vår personal och som förening bidra till att minska smittspridningen inom Kristianstad kommun men samtidigt fortsatt möjliggöra för alla våra aktiva att upprätthålla sin fysiska hälsa.  

 

Därutöver gäller att

- all tävlingsverksamhet är inställd

- vid eventuella utomhusaktiviteter för ungdomar och barn tillåts inga föräldrar på träningarna om inte särskilt beslut i det enskilda fallet föreligger av ansvarig tränare (till exempel barn med särskilda behov)

 

Utöver ovan gäller följande för föreningens verksamhet.

 

Generellt och utgående från Folkhälsomyndighetens råd[5]

-  Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

-  Håll avstånd

-  Undvik större sociala sammanhang

- Tvätta händerna ofta

- Hosta och nys i armvecket

- Undvik att röra ögon, näsa och mun

 

Som extra försiktighetsåtgärder uppmanas samtliga medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällen

-  Byt om hemma

-  Kom till träningen fem (5) minuter före träningen startar

-  Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra

-  Lämna träningen så snart din träning är avslutad och duscha hemma

 

Om någon av våra anställda som är aktiva tränare/administratörer får bekräftat covid-19 kommer vi som arbetsgivare följa och våra anställda vidta de åtgärder som gäller enligt Folkhälsomyndigheten[6]. Om en aktiv får bekräftat covid-19 är det upp till den enskilde medlemmen att vidta de åtgärder som gäller enligt Folkhälsomyndigheten[7].   

 

Har du frågor eller funderingar kontakta din tränare/ledare eller kansliet. Har du allmänna frågor om covid-19 ring det nationella informationsnumret 113 13. För ytterligare information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ samt https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/

 

Å styrelsens och ansvariga tränares/ledares vägnar

Anders Wendel

Ordförande


[1] Utomhusträning genomförs i enlighet med gällande restriktioner. Förnyat förtydligande kring utomhusträning förväntas av Folkhälsomyndigheten den 21 december 2020.

[2] Regeringen, presskonferens 18 december 2020,  , Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet, Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning - Regeringen.se, publicerad 18 december 2020, nedladdat 20 december 2020 kl. 16.40.  

[3] Folkhälsomyndigheten, Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se), publicerad 18 december 2020, nedladdad 20 december kl. 17.18.

[4] Kristianstad kommun, Stängning av bibliotek och idrottsanläggningar utifrån skärpta restriktioner - Kristianstads kommun, publicerad 20 december 2020, nedladdat 20 december 2020 kl. 17.15.

[7] ibid

Uppdatering från styrelsen
2020-12-19 09:50
Styrelsen bereder för närvarande frågan kring hur föreningens verksamhet kan och ska bedrivas m a a Regeringens och Folkhälsomyndighetens senaste beslut. En viktig faktor är huruvida  kommunen ändrar sitt gällande beslut. Vi uppmanar alla medlemmar att följa våra sociala medier.
Beslut med anledning av särskilda råd för Skåne län
2020-12-16 13:30

Föreningens nya restriktioner gäller från och med den 15 december och ersätter samtliga tidigare fattade beslut i ärendet.

 

Föreningens olika träningsaktiviteter kan genomföras under förutsättning att följande åtföljs


För personer födda 2004 och tidigare (d.v.s. äldre)[1] får träningsverksamhet bedrivas under förutsättning att

 • riskanalys[2] för verksamheten inlämnats och i förväg godkänts av styrelsen,
 • respektive grupp åtföljer nedan givna anvisningar samt
 • samverkan med chefstränaren genomförts vad avser samordning av tider (ska framgå av riskanalysen).

Träningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare är nu möjligt, men med följande förhållningsregler

  • Håll avstånd, träning ska bedrivas så att inte närkontakt förekommer
  • Utför aktiviteten i mindre grupper med maximalt åtta personer. Är ni fler så dela upp gruppen i mindre träningsgrupper (intill annat meddelas avses tidsseparation eller olika bassänger)
  • Dela inte utrustning med någon
  • Genomför om möjligt aktiviteten utomhus
  • Undvik gemensamma omklädningsrum
  • Res till och från aktiviteten individuellt[3]

 

För barn födda 2005 och senare (d.v.s. yngre) som tillhör Teknik- eller Tävlingsgrupper genomför träning enligt respektive tränares/ledares närmare anvisningar.

 

Simskolan genomförs enligt respektive tränares/ledares närmare anvisningar

Baserat på Folkhälsomyndighetens föreskrift[4] och Kristianstad kommuns beslut[5] samt Landshövdingen för Skåne län, Regiondirektörens som Smittskyddsläkaren för Skånes uppmaningar att ta vårt samhällsansvar vill vi, Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap, påvisa vårt samhällsansvar, upprätthålla en god arbetsmiljö för vår personal och som förening bidra till att minska smittspridningen inom Kristianstad kommun men samtidigt fortsatt möjliggöra för alla våra aktiva att upprätthålla sin fysiska hälsa.  

 

Därutöver gäller att

 • all tävlingsverksamhet är inställd
 • elever i Lokal Idrottsutbildning bedriver skolträningsverksamhet enligt respektive skolas närmare anvisning (regleras via vår chefstränare)
 • inga föräldrar tillåts på träningarna om inte särskilt beslut i det enskilda fallet föreligger av ansvarig tränare (till exempel barn med särskilda behov)
 • landsträningsprogram för personer födda 2004 eller tidigare fås via chefstränaren


Utöver ovan gäller följande för föreningens verksamhet.

 

Generellt och utgående från Folkhälsomyndighetens råd[6]

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Håll avstånd
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa  och mun

Som extra försiktighetsåtgärder uppmanas samtliga medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällen

 • Byt om hemma
 • Kom till träningen fem (5) minuter före träningen startar
 • Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra
 • Lämna träningen så snart din träning är avslutad och duscha hemma

Om någon av våra anställda som är aktiva tränare/administratörer får bekräftat covid-19 kommer detta meddelas samtliga i föreningen samtidigt som vi som arbetsgivare följer och våra anställda vidtar de åtgärder som gäller enligt Folkhälsomyndigheten[7]. Om en aktiv får bekräftat covid-19 är det upp till den enskilde medlemmen att vidta de åtgärder som gäller enligt Folkhälsomyndigheten[8].   

 

Har du frågor eller funderingar kontakta din tränare/ledare eller kansliet. Har du allmänna frågor om covid-19 ring det nationella informationsnumret 113 13. För ytterligare information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ samt https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/

 

Å styrelsens och ansvariga tränares/ledares vägnar

Anders Wendel

Ordförande


[1] Träningsgrupper, Masters, Morgonbadarna, Vattenpolo, Vuxenutbildningar, Vuxensimskola, Ungdomsimskola, Seniorsim, Livräddningsgruppen etc

[2] Mall erhålls av hr@ksls.se

[3] Fritid@kristianstad.se, Utdrag ur – Ändring av beslut gällande stängda kommunala anläggningar, e-mail 15 december 2020

[4] Folkhälsomyndigheten, HSLF-FS 2020:80, beslutade den 8 december 2020

[5] Fritid@kristianstad.se, Utdrag ur – Ändring av beslut gällande stängda kommunala anläggningar, e-mail 15 december 2020

[8] ibid

Bästa julklappstipset till KSLS-medlemmen!
2020-12-13 19:49
Vår egna webbshop fylls ideligen på med nya fina produkter. Här kan ni finna idéer till egna önskelistan och klappar till hela familjen. Länken finner ni i högerspalten på hemsidan eller klicka KSLS (waypoint.nu)

 

Vi kan nu presentera möjligheten att kunna köpa presentkort / tillgodohavande i valörerna 200, 500 respektive 1000 kr. Ni finner dessa under rubriken "ERBJUDANDE". Så praktiskt när man vill ge den perfekta presenten till KSLS-medlemmen, men är lite osäker på vad klappmottagaren önskar sig eller har för storlek.


Happy shopping önskar

PR-sektionen

Nyheter från våra grupper
Tekniksim Orange, 13/09 10:43 
Tekniksim Röd, 13/09 10:42 
Sverige SIMMAR, 13/06 17:57 
Sverige SIMMAR, 08/06 08:58 
Sverige SIMMAR, 30/05 18:19 
Sverige SIMMAR, 28/05 09:07 
 
Sponsorer