Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kristianstads SLS

Välkommen till Kristianstads SLS

För att se era aktiviteter klicka på logga in uppe till höger.
En engångskod kommer att skickas till er registrerade e-post.

Vid frågor eller problem kontakta KSLS kansli på tel.

044-21 75 02 eller 073-53 35 295 alternativt e-post kansli@ksls.se.


Du följer väl KSLS på Facebook och Instagram?

Om inte, gå in och sök upp våra sidor och följ oss ännu bättre och ta del av vad som händer i vår förening.


Instagram: ksls.1928                                                            Facebook: KSLS


_____________________________________________________________________________________________


Handla online via Sponsorhuset och stötta KSLS
2020-11-24 12:17

Nu har årets största shoppingdag- BLACK FRIDAY startat. Det innebär grymma rabatter hos nästan alla nätbutiker, dessutom har Sponsorhuset höjt ersättningen på de flesta butiker med hela 50%. Få hem dina julklappar på ett säkert sätt samtidigt som både du själv och KSLS får pengar tillbaka! Se alla grymma erbjudanden här: https://www.sponsorhuset.se/ksls/rea-kampanjer

Beslut med anledning av särskilda råd för Skåne län fr.o.m. 201120
2020-11-19 23:47

FÖRENINGENS NYA RESTRIKTIONER OMFATTAR FRÅN OCH MED 20 NOVEMBER 2020

 

* Barn födda t.o.m. 2005 som tillhör Teknik- eller Tävlingsgrupper kommer genomföra alternativ träning. Respektive tränare/ledare kommer under fredagen den 20 november delge närmare anvisningar, men ingen verksamhet (inklusive ombyte) kommer ske i simhallen.


* Samtliga grupper i Simskolan gör uppehåll. Föreningen återkommer om när respektive grupp återupptas.


Vi har alla på olika sätt tagit del av såväl Folkhälsomyndighetens, Landshövdingen för Skåne län, Regiondirektörens som Smittskyddsläkaren för Skånes uppmaningar att ta vårt samhällsansvar. Uppmaningen kommer som del av Folkhälsomyndighetens Beslut om förlängning av lokala allmänna råd enligt HSLF-FS i Skåne Län[1] m.a.a. den omfattande smittspridningen av covid-19 i Skåne.  

 

Vi, Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap, vill påvisa vårt samhällsansvar, upprätthålla en god arbetsmiljö för vår personal och som förening bidra till att minska smittspridningen inom Kristianstad kommun. Med det som grund har styrelsen idag fattat beslut om införande av restriktioner i verksamheten från och med den 20 november till annat meddelas. Dagens beslut ersätter samtliga tidigare fattade beslut i ärendet.  

 

Därutöver gäller att

  • all extern tävlingsverksamhet är inställd
  • all träningsverksamhet för de födda tidigare än 2005 ställs in, vilket även inkluderar verksamhet för Masters, Morgonbadarna, Vattenpolo, Vuxenutbildningar, Ungdomssimskola, Livräddningsgruppen etc. 
  • elever i Lokal Idrottsutbildning ska bedriva skolträningsverksamhet enligt respektive skolas närmare anvisning (regleras via vår chefstränare)
  • landsträningsprogram för Masters, Morgonbadarna och tävlingssimmare födda 2004 eller tidigare kommer delges via chefstränarens försorg
  • inga föräldrar tillåts på träningarna om inte särskilt beslut i det enskilda fallet föreligger av ansvarig tränare (till exempel barn med särskilda behov)


Utöver ovan gäller följande för föreningens verksamhet.[2]

 

Generellt och utgående från Folkhälsomyndighetens råd[3]

* Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

* Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.

* Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.

* Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

* Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.

* Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.

* Håll avstånd till andra på bussen och andra allmänna färdmedel.

 

Som extra försiktighetsåtgärder uppmanas samtliga medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällen

* Byt om hemma

* Kom till träningen fem (5) minuter före träningen startar

* Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra

* Lämna träningen så snart din träning är avslutad och duscha hemma

 

Om någon av våra anställda som är aktiva tränare/administratörer får bekräftat covid-19 kommer detta meddelas samtliga i föreningen samtidigt som vi som arbetsgivare följer och våra anställda vidtar de åtgärder som gäller enligt Folkhälsomyndigheten[4]. Om någon aktiv medlem har fått bekräftat covid-19 kommer det informeras om under förutsättning att ärendet blir känt av styrelsen/tränarna. Det är sedan upp till den enskilde medlemmen att vidta de åtgärder som gäller enligt Folkhälsomyndigheten[5].   

 

Har du frågor eller funderingar kontakta din tränare/ledare eller kansliet. Har du allmänna frågor om covid-19 ring det nationella informationsnumret 113 13. För ytterligare information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ samt https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/

 

Å styrelsens och ansvariga tränares/ledares vägnar

Anders Wendel

Ordförande


[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-forlangning-skane.pdf

[2] Varmed tidigare delgivna beslut/rekommendationer upphävs och ersätts av denna skrivelse

[4] https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

[5] https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Uppdatering covid-19
2020-11-18 22:46
Baserat på de skärpta råden i Skåne har styrelsen idag fattat beslut om att intill vidare inte ytterligare förändra verksamhetens bedrivande inom föreningen utan tidigare beslut kvarstår.

Förnyat styrelsemöte sker torsdagen den 19 november och eventuellt förnyat styrelsebeslut meddelas senast fredagen den 20 november kl. 08.00.

Vid eventuella frågor, kontakta era tränare/ledare eller kansliet.

Styrelsen
Digital tävlingsfunktionärsutbildning
2020-11-18 13:47
Digital Tävlingsfunktionärsutbildning 
Skånes Simförbund bjuder in till en digital Tävlingsfunktionärsutbildning. 
Detta är ett pilotprojekt som just nu genomförs på flera platser i Sverige för att se om detta kan vara ett supplement till den vanliga funktionärsutbildningen. 

Utbildningsplats Vi använder Teams digitala plattform för denna utbildning. 
Datum och tid: 19 november 18.30-c:a 21.00 
Kursavgift: Kursupplägg: 100kr, Avgiften faktureras respektive förening av Skånes Simförbund. 

För att utbildningen ska fungera optimalt behöver kursdeltagaren sitta framför en dator, både för att kunna se PowerPoints och de filmsekvenser som kommer att visas. Kursmaterial och länk till mötet kommer att skickas ut till anmälda deltagare. 
Det är viktigt att kapitel 4 i regelboken läses igenom före utbildningsstart. 
Antal deltagare: Max: 40st. 

Anmälan Anmälan sker via Idrottonline, sista anmälningsdag den 18 november via denna länk: 

Kursledare: Agneta Edvinsson, Sune Lind Kontaktperson: 

Towa Frederiksen, kansliet@skanesim.se 
Luciafirande 2020 - inställt
2020-11-17 22:33
Vad gäller traditionellt luciafirande kommer det ställas in detta år pga covid-19. Istället blir det en enklare avslutning i simgrupperna på träningstid.

Mvh Föräldrasektionen
Nyheter från våra grupper
Tekniksim Orange, 13/09 10:43 
Tekniksim Röd, 13/09 10:42 
Sverige SIMMAR, 13/06 17:57 
Sverige SIMMAR, 08/06 08:58 
Sverige SIMMAR, 30/05 18:19 
Sverige SIMMAR, 28/05 09:07 
 
Sponsorer