Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kristianstads SLS

KSLS styrelse 2020/2021


KSLS styrelse vald vid ordinarie årsmöte 200226

Anders Wendel, ordförande

Per Klint, ledamot, vice ordförande

Bengt Petersson, ledamot, kassör

Martina Ranvert, ledamot, sekreterare

Marie Gulin, ledamot, personalansvarig

Marcus Klint, ledamot, PR ansvarig

Veronika Jarl, ledamot, simsektionsansvarig

Josefina Wahlund, ledamot, föräldrasektionsansvarig

Ulrika Molin, ledamot

Suppleanter

Cecilia Ekelund

Anna Forsman


Arbetsutskott (AU)

Anders Wendel

Ulrika Molin

Bengt Petersson

Anna Forsman


Revisorer  

Kommer att väljas i samband med det extra årsmötet som styrelsen avser kalla till så snart revisionen av perioden från årsmötet 2019 till och med årsmötet 2020 är klar. 


Valberedning

Emma Malm

Sonny Modig

Sabina M. Hultgren


 
Sponsorer