Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

KSLS styrelse 2018

Ordförande
Carl-Johan Glans
070-370 50 10
carl-johan.glans@mail.se


Vice ordförande samt Föräldrasektionen

Mikael Carlsson

070-328 29 44

micarl456@gmail.com


Kassör samt PR-sektionen

Ola Svensson

070-773 02 83

ola.svensson.68@telia.com


Personalansvar samt PR-sektionen

Martin Ljunggren

070-109 74 88

mr.ljunggren@gmail.com


Sekreterare samt Föräldrasektionen

Belinda Thurban

070-607 63 37

belinda_sj@hotmail.com


Biträdande sekreterare samt Föräldrasektionen

Katarina Wojtania

073-352 58 77

katwojt@hotmail.com


Ledamot, Simsektionen

Johan Modig

Ledamot

Roy Gustavsson

070-462 11 06

roy@ksdkyl.se


Adjungerad

Nils-Olof Hjertstrand

070-521 75 04

nisse@ksls.se


Ledamot

Vakant


Suppleant

Vakant


Suppleant
Vakant


Revisor  
Michael Carlqvist  

michael.carlqvist@telia.com

 

Revisor
Bengt Petersson           

 

Valberedning
Michael Carlqvist, Pavo Corluka och Eva Petersson.


 
Sponsorer