Anmälan till vårens simskola har öppnat!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kristianstads SLS
Vi, tillsammans

Välkommen till Kristianstads SLS

Bli partner

All info här!

KSLS Webshop

Profilprodukter

Boka simskola

Lär dig simma

Nyheter

Stanna hemma vid symptom
2022-01-24 20:45

Smittspridningen är som bekant stor i hela samhället. Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma om du har symptom. Det kommer fler träningar!

Årsmöte 16 februari 2022 kl. 19:00
2022-01-22

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmar i Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap kallas härmed till årsmöte onsdagen

den 16 februari 2022 klockan 19.00. Mötet kommer genomföras digitalt.

 

Anmäl er via Bokning - Kristianstads SLS - SportAdmin - följ instruktionerna.

 

Kallelsen till årsmötet Årsmöte » Kallelse till årsmöte 16 februari 2022(1).pdf

 

Årsrapporten för 2021 Verksamhetsberättelser » 2021 Årsrapport fastställd.pdf

Bilaga 1 årsrapporten Vision » 220120 Bilaga 1 till Årsrapport 2021 Vision 2030 revidering mot 2022 fastställd(1).pdf

 

Förslag till dagordning 
§ 0 Mötets öppnade1
§ 1 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 2 Val av 
a) ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 
b) sekreterare att protokollföra årsmötesförhandlingarna 
§ 3 Val av två (2) justeringspersoner att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
§ 4 Val av två (2) stycken rösträknare 
§ 5 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse
§ 6 Revisorernas berättelse
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
som revisionen avser
§ 8 Val av 
a. Ordförande för en tid av två (2) år
b. Fyra (4) av styrelsens åtta (8) ledamöter för en tid av två (2) år 
c. Fyllnadsval av tre (3) ledamöter för en 
tid av ett (1) år
d. Två (2) suppleanter (första och andra) 
för en tid av ett (1) år 
e. Två revisorer för en tid av ett år 
(Styrelsens äger inte rösträtt vid val enligt 
ovan, punkt d) 
§ 9 Årsavgift för närmast följande verksamhetsår 
(året efter det inledda) 
§ 10 Val av tre ledamöter i valberedningen inför 
nästkommande årsmöte
§ 11 Fastställande av organisationsplan enligt 9§ i 
KSLS stadgar. Eventuella förslag till ändring av 
organisationsplan ska inlämnas och behandlas 
såsom stadgeändring enligt 26§ i stadgarna
§ 12 Förslag som väckts av styrelsen eller som inlämnats till styrelsens av röstberättigad medlem 
senast 14 dagar före mötet. Förslag som kräver 
stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 
30 dagar före årsmötet. 
§ 13 Belöningar, utnämningar och uppvaktningar 
§ 14 Fyllnadsval 
§ 15 Årsmötets avslutande

Presentationen från lördagens informationsmöte
2022-01-09 11:45

Stort tack till alla som som deltog vid lördagens informationsmöten.

 

Missade du mötet har du nu chansen att se de bilder och text som visades. 

 

Informations-/föräldramöte » 220108 Informationsmöte föräldramöte.pdf

 

OBS den tävlingskalender som finns med är enbart ett utkast, när tävlingskalendern är klar kommer den att publiceras i sin helhet. 

 

Varmt välkomna till verksamhetsåret 2022.

 

Vi – Tillsammans!

 

Arbetsutskottet, sektionerna och ledarna

 

 

Informationsmöte-föräldramöte 8 januari 2022
2022-01-03 10:41

Informationsmöte/föräldramöte 8 januari 2022

 

Länken har ni fått via SportAdmin, kolla bifogat dokument i appen. 

 

Kl. 13:00 Samtliga Teknikgrupper

Kl. 13:45 Samtliga Simiaden grupper

Kl. 14:30 Samtliga Sum-Sim grupper inkl. JSM/SM/LIU

Kl. 16:00 Övriga (Morgonbadare, Livräddning, Masters, med flera)

 

Gott Nytt År och välkomna till informationsmöte 2022

Ett händelserikt år går mot sitt slut men planeringen är i full gång inför 2022, 2023 och mot 2030. Händelserikt, inte bara i världen utan även för föreningen med fina idrottsliga prestationer för såväl våra yngre som för våra masters, instiftandet av Helge River Meet, introduktion av ny personal, ökat antal samarbetspartners, bibehållen och ökad breddverksamhet för att nämna några positiva saker, men tyvärr även ekonomiska utmaningar.

Den 8 januari genomförs digitalt informationsmöte för våra olika verksamheter. Syftet är att ge en bild av vad som händer i föreningen, planeringen för 2022 vad avser träningsupplägg, tävlingskalender, vad som önskas av funktionärer, försäljningar, sommarjobb med mera. Vi avser även berätta om att vi kommer kunna behålla vårt poängsystem, dock något justerat, om föreningens nuvarande ställningstagande kring tävlingsverksamhet för de som är under 13 år med mera.

En nyhet är att det under 2022 går det att anmäla sig som funktionär till Sweden Rock. Funktionärssysslorna innebär bl.a. skräpplockning inne på festivalområdet, dock ej toaletter eller campingarna. Föreningen erhåller ersättning i förhållande till antalet funktionärer, den enskilde får en fantastisk upplevelse och förbinder sig till tre arbetspass om vardera sex timmar (totalt 18 timmar). För att klara av sitt arbete erhåller den enskilde inpassering till området, fri mat/dryck under arbetet och fri parkering. Mer information och intresseanmälan vid mötet den 8 januari. Här kanske det finns personer i din närhet som vill hjälpa till.

 

 

För er som vill planera, årsmötet planeras till den 16 februari 2022. Vi planerar även 2022 års möte som ett digitalt event med anledning av de restriktioner som förnärvarande föreligger. 

 

Varmt välkomna till verksamheten 2022 och informationsmötet den 8 januari!

 

Vi – Tillsammans!

 

Arbetsutskottet, sektionerna och ledarna

 

Någon som saknar länk maila, tavlingssektionen@ksls.se

Julkul 22 dec 2021 - inställt
2021-12-22 08:33

Med anledning av regeringens beslut o FHM införda allmänna råd har styrelsen fattat beslut om att skjuta upp Julkul tillsvidare. Närmare information om när Julkul genomförs får vi återkomma med.


Mvh Styrelsen KSLS

 
Sponsorer